Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRAVNI PREDPISI - ROMSKA SKUPNOST

 

 

Temeljno pravno osnovo urejanja položaja romske skupnosti v Sloveniji od osamosvojitve naprej predstavlja 65. člen Ustave RS, ki govori o položaju in posebnih pravicah romske skupnosti, saj določa: »Položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja zakon

 

Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1), ki ga je Državni zbor RS sprejel 30. 3. 2007 (objavljen je bil v Uradnem listu RS št. 33/07), je stopil v veljavo 28. 4. 2007.

 

Pred uveljavitvijo Zakona o romski skupnosti in tudi po njej se zaščita posebnih pravic romske skupnosti ureja v naslednjih področnih zakonih:

 

 

1.        Zakon lokalni samoupravi,

2.        Zakon o lokalnih volitvah,

3.        Zakon o evidenci volilne pravice,

4.        Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,

5.        Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,

6.        Zakon o vrtcih,

7.        Zakon o osnovni šoli,

8.        Zakon o medijih,

9.        Zakon o knjižničarstvu,

10.     Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,

11.     Zakon o Radioteleviziji Slovenija,

12.     Zakon o financiranju občin,

13.     Zakon o varstvu kulturne dediščine,

14.     Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju,

15.     Zakon o Slovenski tiskovni agenciji,

16.     Kazenski zakonik Republike Slovenije.