Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POMEMBNI DOKUMENTI

 

ROMSKA SKUPNOST:

 

Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017-2021 

 

Priloga k Nacionalnemu programu ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017-2021

 

ZBIRNO POROČILO - pregled prejetih pripomb in predlogov v okviru javne obravnave osnutka Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za naslednje obdobje ter odziv pristojnih organov
 

ZBIRNO POROČILO - pregled prejetih predlogov civilne družbe v fazi priprave Osnutka Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za naslednje obdobje
 

Zbirno poročilo odziva državnih organov na zbrana poročila Regijske civilne iniciative za reševanje romske problematike ob pripravi novega nacionalnega programa ukrepov za Rome za naslednje obdobje

 

Peto poročilo Vlade Republike Slovenije o položaju romske skupnosti v Sloveniji (priloga 1, priloga 2, priloga 3, priloga 4)

 

Letna evalvacija uresničevanja Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017-2021

 

 

ITALIJANSKA IN MADŽARSKA NARODNA SKUPNOST:

 

Načrt ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015-2018

 

Poročilo o izvedbi Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti  2015-2018 za leto 2015

 

Poročilo o izvedbi Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015-2018 za leto 2016

 

Poročilo o izvedbi Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015-2018 za leto 2017

 

Uredba o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2016

 

Uredba o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2017

 

Uredba o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim