Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNA NAROČILA

Seznam evidenčnih naročil v letu 2018, katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV

ZJN-3 v drugem odstavku 21. člena določa, da je za javna naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prvega odstavka, naročnik dolžan upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti v skladu s tem odstavkom. Naročnik mora za ta naročila voditi tudi evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta, vrste predmeta in vrednosti javnega naročila brez DDV, ter o njih sporočiti podatke v skladu s 106. členom tega zakona. Naročnik vsako leto do zadnjega dne februarja na svoji spletni strani ali na portalu javnih naročil objavi seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz prejšnjega odstavka ter enaka ali višja od 10.000 eurov brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

Urad za narodnosti je dne 19. 2. 2019 na Portalu javnih naročil Uradnega lista RS objavil podatke  za evidenčna naročila v letu 2018 v skladu s 106. členom ZJN-3.

V spodnji tabeli je prikazano javno naročilo, ki je bilo oddano v letu 2018 in je bila njegova vrednost višja od 10.000 eurov brez DDV.

 

 

Zap.št.

Področje javnega naročanja

Vrsta predmeta

Navedba predmeta (opis)

Vrednost (brez DDV v EUR)

Naziv gospodarskega subjekta (izbrani ponudnik)

 
  1.  
 

splošno področje

storitev

priprava in moderiranje dogodkov projekta Siforoma 2

 

10.500

 

Marjeta Novak s.p.