Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

O PROJEKTU

V praksi zaradi različnih interesov posameznikov in skupin velikokrat prihaja do oviranega pretoka ali celo nepravilnih informacij in do osredotočenja na politike, ki ne prinašajo učinkovitih rešitev za izboljšanje položaja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti oziroma za njihovo večjo socialno vključenost. Predlogi in pobude so pogosto obravnavani ločeno, medtem ko bi bolj celosten pristop in obravnava bila  primernejša, zlasti na lokalni ravni, kjer je največkrat jedro izziva. Preko tovrstne oblike posvetovalnega procesa je cilj projekta tudi izboljšanje metod spremljanja uresničevanja in učinka ukrepov nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2016-2021, ki je v pripravi, zato je potrebno dodatno okrepiti nacionalni postopek posvetovanja z vzpostavitvijo enotne nacionalne platforme za Rome. Vzpostaviti je potrebno odprt in strukturiran postopek posvetovanja, ki bo omogočil vsem zainteresiranim skupinam prostor in ustvaril možnosti za razpravo o predlogih ter pobudah za izboljšanje položaja pripadnikov romske skupnosti.

 

Evropska komisija (EK) je jeseni 2015 na podlagi Okvirja EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do 2020 in Priporočila Sveta o učinkovitih ukrepih za vključevanje Romov v državah članicah  objavila zaprti poziv za podporo nacionalnim platformam za Rome – JUST/2015/RDIS/AG/NRP2, namenjen državam članicam oziroma njihovim nacionalnim kontaktnim točkam za vključevanje Romov.

 

Na poziv EK se je v vlogi nacionalne kontaktne točke za vključevanje Romov v Republiki Sloveniji s projektom »Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji z vzpostavitvijo Nacionalne platforme za Rome (SIFOROMA)« prijavil Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti (UN).

 

Projekt se je začel izvajati s 1. 8. 2016 in bo trajal 12 mesecev.

 

Vlada Republike Slovenije je dne 25.5.2017 sprejela Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2017-2021, ki je tudi podlaga za izvajanje aktivnosti nacionalne platforme za Rome tudi v drugem letu (2018). Osrednji fokus projekta Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji preko nadaljevanja in nadgradnje dela Nacionalne platforme za Rome (SIFOROMA2) je na lokalni ravni, glavni aktivnosti pa bosta predvsem podpora in pomoč občinah, v katerih živijo Romi, pri razvijanju lokalnih akcijskih načrtov za vključevanje Romov, ki bodo prilagojeni lokalnim potrebam in bodo upoštevali tudi vse morebitne omejitve občin, pa tudi vse razpoložljive možnosti, ter na krepitev medinstitucionalnega povezovanja in sodelovanja na lokalni ravni.

Uvodni dogodek projekta bo tako namenjen predvsem občinam, kjer živijo Romi, in predstavnikom romske skupnosti v mestnih oziroma občinskih svetih, kjer se bo preko celovitega in multidisciplinarnega pristopa k naslavljanju lokalnih romskih tematik začrtal potek dela in aktivnosti tekom celotnega leta izvajanja projekta.