Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

CILJ

Cilj projekta je prispevati k nadaljnjemu razvoju območij na katerem se spodbuja, varuje in izvaja spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Gre za spodbujanje čezmejnega, nacionalnega in lokalnega sodelovanja med vsemi zainteresiranimi deležniki, prizadevanje za boljše poznavanje in razumevanje romske problematike ter iskanju skupnih rešitev in predlogov ter izziv kako efektivno izboljšati položaj romske skupnosti na področju nastanitve, izobraževanja, zaposlovanja in zdravja ter večje vključenosti v družbo.

 

Nacionalna platforma za Rome, bo vključevale Rome, organizacije civilne družbe, lokalne oblasti, akademike, nacionalne oblasti ter ostale deležnike, bi pomenila nadgradnjo obstoječega strukturiranega dialoga, ki z romsko skupnostjo in lokalnimi samoupravnimi skupnostmi poteka preko Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti.

 

 

 

 

  • Navezava na že obstoječ posvetovalni proces, ki poteka v okviru Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti,
  • okrepiti posvetovalni proces na področjih, ki se nanašajo na pripadnike romske skupnosti, njihove posebne pravice in položaj,
  • vzpostaviti odprt in strukturiran postopek posvetovanja, ki bo omogočil vsem zainteresiranim skupinam prostor in možnosti za razpravo o predlogih ter pobudah za izboljšanje položaja pripadnikov romske skupnosti,
  • zagotoviti priložnosti za izmenjavo izkušenj, strokovnega mnenja, znanja in dobrih praks,
  • definirati in povezati obstoječe politike, aktivnosti in projekte ter med njimi poiskati sinergije s ciljem njihove večje učinkovitosti,
  • predlagati konkretne ukrepe s tega področja ter pripraviti smernice za naprej.

 

 

 

 

 

 

 

V okviru projekta Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji preko nadaljevanja in nadgradnje dela Nacionalne platforme za Rome (SIFOROMA2) se osredotočamo predvsem na dva cilja, in sicer:

 

  • povezovanje in sodelovanje pristojnih ustanov in organizacij, identifikacija dobrih praks in njihov smiselni prenos v druga okolja ter vključevanje pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v procese na lokalni ravni, kar je nujno za zagotavljanje večjega in hitrejšega socialnega vključevanja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v lokalnem okolju,
  • krepitev dialoga na lokalni ravni ter povezovanja in sodelovanja med organi samoupravnih lokalnih skupnosti, združenji občin in vladnimi organi.

 

Dolgoročni cilj projekta je tudi izboljšati položaj Romov, predvsem žensk, otrok in mladih ter izboljšati sobivanje v lokalnem okolju.