Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST - STRAN 2 OD 27

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2018 (JR-RD 2018)


Svet romske skupnosti RS je v Uradnem listu RS, št. 21/18 z dne 30. 3. 2018 objavil Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2018 (JR-RD 2018). Predmet javnega razpisa je sofinanciranje...

Program Evropske komisije "Evropsko leto kulturne dediščine"


V letu 2018 obeležujemo »Evropsko leto kulturne dediščine« (ELKD). Gre za program Generalnega direktorata Evropske komisije za izobraževanje in kulturo, katerega informacije so dostopne na posebni spletni strani, ki jo je...

Predstavitev izvedenih aktivnosti organizacij romske skupnosti na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti v letu 2017 (JR-PRS2017)


ZVEZA ZA RAZVOJ ROMSKE MANJŠINE – PREPOROD Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod je v letu 2017 izvedla 48 aktivnosti v vlogi organizatorja, same aktivnosti pa so bile izvedene v sodelovanju z več kot 25 organizacijami,...

Sporočilo za javnost po 7. seji Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti


V torek, 30. januarja 2018, je potekala sedma seja Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti. Osrednja točka dnevnega reda seje je bila obravnava predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski...

Povabilo k sodelovanju v raziskavi Evropske komisije v zvezi z vrednotenjem Okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do 2020, namenjene nevladnim organizacijam, ki delajo z Romi


Evropska komisija vabi vse nevladne organizacije, ki delajo z Romi, k sodelovanju v raziskavi, ki bo dopolnila študijo z naslovom Vmesno vrednotenje okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020. Namen...

Normativna ureditev dvojezičnega poslovanja


Ministrstvo za javno upravo je na svojih spletnih straneh objavilo pojasnila glede normativne ureditve dvojezičnega poslovanja in zagotavljanja pravic italijanske ter madžarske narodne skupnosti v zvezi z dvojezičnim...

Četrto mnenje Svetovalnega odbora Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin o uresničevanju Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin v Sloveniji


Svetovalni odbor Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin je o uresničevanju Okvirne konvencije za varstvo narodnih manjšin v Sloveniji, na svoji seji 21. junija 2017 sprejel Četrto mnenje o Sloveniji. Mnenje objavljamo v...