Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Svet romske skupnosti Republike Slovenije se je konstituiral


V torek, 12. 2. 2019, je s pričetkom ob 15. uri potekala konstitutivna seja Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, ki jo je na podlagi določb Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07) sklical...

Konstitutivna seja Sveta romske skupnosti Republike Slovenije


Na podlagi določb Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07) je Urad Vlade RS za narodnosti v sredo, 6. februarja 2019 sklical konstitutivno sejo Sveta romske skupnosti Republike Slovenije....

Izvoljen ni bil noben član Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, predstavnik romske skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti


V torek, 5. februarja 2019, so v mali sejni sobi na Gregorčičevi ulici 27, Ljubljana, od 9. do 17. ure potekale redne volitve predstavnikov in predstavnic romskih skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti v Svet romske...

Redne volitve predstavnikov in predstavnic romskih skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti v Svet romske skupnosti Republike Slovenije


Urad Vlade RS za narodnosti je skladno z določbami Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07) razpisal redne volitve predstavnikov in predstavnic romskih skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih...