Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Peto poročilo Vlade Republike Slovenije o položaju Romov v Sloveniji


Vlada Republike Slovenije je na svoji seji dne 18. 7. 2018 sprejela Peto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru. Sprejeto poročilo je dostopno na povezavi http://www.un.gov.si/...

Poročilo o izvedbi Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015-2018 za leto 2017


Vlada Republike Slovenije se je na 264. dopisni seji dne 8. 8. 2018 seznanila s Poročilom o izvedbi Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015–2018 za leto 2017 ter ga v...