Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Sprejeto Četrto poročilo Vlade Republike Slovenije o položaju romske skupnosti v Sloveniji


Vlada je na svoji 50. redni seji dne 28. 8. 2015 sprejela Četrto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru. Vlada je naložila pristojnim ministrstvom in vladnim službam, da v...

Projekt Skupaj – podpiranje ranljivih otrok z integriranimi storitvami na področju zgodnjega otroštva (INTESYS) uspešen na razpisu v okviru programa Erasmus+


Na razpisu Evropske komisije v okviru programa Erasmus+ (EACEA/33/2014 - Key Action 3: Forward-Looking Cooperation Projects) je bil uspešen tudi projekt z naslovom "Skupaj – podpiranje ranljivih otrok z integriranimi storitvami na...

Objavljena študija "Odgovornost države zagotavljati pravico do čiste pitne vode"


Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani kot obštudijska dejavnost deluje tudi Okoljska klinika za pravo varstva okolja (Okoljska klinika), ki poteka v sodelovanju med Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij (PIC),...