Skoči na vsebino

SPOROČILA ZA JAVNOST

Smiselna uporaba Zakona o lokalnih volitvah za volitve svetov občinskih samoupravnih narodnih skupnosti


V mesecu novembru 2018 bodo potekale redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, št. 65/14) se hkrati z volitvami v...

Peto poročilo Vlade Republike Slovenije o položaju Romov v Sloveniji


Vlada Republike Slovenije je na svoji seji dne 18. 7. 2018 sprejela Peto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru. Sprejeto poročilo je dostopno na povezavi http://www.un.gov.si/...

Poročilo o izvedbi Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015-2018 za leto 2017


Vlada Republike Slovenije se je na 264. dopisni seji dne 8. 8. 2018 seznanila s Poročilom o izvedbi Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015–2018 za leto 2017 ter ga v...

Sporočilo za javnost po 8. seji Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti


V četrtek, 14. junija 2018, je potekala osma seja Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti. Na tokratni seji je komisija obravnavala predlog Petega poročila Vlade Republike Slovenije o položaju Romov v...

Uredba o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim


Vlada Republike Slovenije je na 242. dopisni seji, dne 16. maja 2018, sprejela Uredbo o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim...

Odprt poziv za sodelovanje v petem dialogu Sveta Evrope s civilno družbo Romov in potujočih skupin


Svet Evrope je objavil odprt poziv za sodelovanje v petem dialogu Sveta Evrope s civilno družbo Romov in potujočih skupin, ki bo potekal 20. in 21. junija 2018 v Strasbourgu v Franciji.   Srečanje petega dialoga se bo...

Javni razpis za sofinaciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v letu 2018 (JR-PRS2018)


Svet romske skupnosti RS je v Uradnem listu RS, št. 24/18 z dne 13. 4. 2018 objavil Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij romske skupnosti (romske zveze) v letu 2018 (JR-PRS2018). Predmet javnega razpisa je sofinanc...