Skoči na vsebino

NOVICA

Svet romske skupnosti Republike Slovenije se je konstituiral

V torek, 12. 2. 2019, je s pričetkom ob 15. uri potekala konstitutivna seja Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, ki jo je na podlagi določb Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07) sklical Urad Vlade RS za narodnosti. Skladno z omenjenim zakonom se Svet romske skupnosti Republike Slovenije konstituira najkasneje v roku treh mesecev po vsakih rednih volitvah v občinske svete in je na novo konstituiran z izvolitvijo predsednika oziroma predsednice svete, ki ga člani in članice sveta na tajnem glasovanju izvolijo z dvotretjinsko večino.

 

Na konstitutivni seji so bili prisotni vsi člani Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, ki jih je v svet imenovala Zveza Romov Slovenije, tj. 14 članov. Za predsednika sveta je bil predlagan en kandidat, to je Jožef Horvat Sandreli, ki je bil izvoljen z vsemi glasovi članov sveta. Pri volitvah ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti. Z izvolitvijo Jožefa Horvata Sandrelija za predsednika Sveta romske skupnosti Republike Slovenije je bil svet na novo konstituiran.