Skoči na vsebino

NOVICA

Konstitutivna seja Sveta romske skupnosti Republike Slovenije

 

Na podlagi določb Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07) je Urad Vlade RS za narodnosti v sredo, 6. februarja 2019 sklical konstitutivno sejo Sveta romske skupnosti Republike Slovenije. Potekala bo v torek, 12. februarja 2019 ob 15. uri v mali sejni sobi na Gregorčičevi 27 v Ljubljani.

 

Urad je vabilo na konstitutivno sejo Sveta romske skupnosti Republike Slovenije poslal samo imenovanim štirinajstim (14) predstavnikom Zveze Romov Slovenije, saj na volitvah predstavnikov romskih skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti v Svet romske skupnosti Republike Slovenije, ki so potekale 5. 2. 2019, za člana Sveta romske skupnosti Republike Slovenije ni bil izvoljen noben predstavnik romske skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti.