Skoči na vsebino

NOVICA

Izvoljen ni bil noben član Sveta romske skupnosti Republike Slovenije, predstavnik romske skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti

V torek, 5. februarja 2019, so v mali sejni sobi na Gregorčičevi ulici 27, Ljubljana, od 9. do 17. ure potekale redne volitve predstavnikov in predstavnic romskih skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti v Svet romske skupnosti Republike Slovenije. Volitve je vodila volilna komisija, ki je po končanih volitvah ugotavljala izid glasovanja za člane oziroma članice Sveta romske skupnosti Republike Slovenije. Skladno z Navodilom o delu volilne komisije pri izvedbi volitev v Svet romske skupnosti Republike Slovenije, določbami Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi zapisnika o delu volilne komisije je volilna komisija ugotovila kot sledi.

 

Na volitvah dne 5. 2. 2019 je imelo pravico voliti 18 volivcev.

 

Glasoval ni noben volivec oziroma 0 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.

 

Volilna komisija je na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07), ki določa, da mora biti pri volitvah prisotna najmanj večina vseh predstavnikov romskih skupnosti v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti in ob ugotovljeni volilni udeležbi 0 % ugotovila, da volitve niso veljavne.

 

Volilna komisija je ugotovila, da za člane oziroma članice Sveta romske skupnosti Republike Slovenije kot predstavniki romskih skupnostih v svetih samoupravnih lokalnih skupnosti iz 7. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07) ni bil izvoljen noben član oziroma članica.