Skoči na vsebino

NOVICA

Smiselna uporaba Zakona o lokalnih volitvah za volitve svetov občinskih samoupravnih narodnih skupnosti

 

V mesecu novembru 2018 bodo potekale redne volitve v občinske svete in redne volitve županov. Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih (Uradni list RS, št. 65/14) se hkrati z volitvami v organe samoupravnih lokalnih skupnosti opravijo praviloma tudi volitve v svete občinskih samoupravnih narodnih skupnosti. Pri tem se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah.

 

Služba za lokalno samoupravo Ministrstva za javno upravo je pripravila pojasnilo glede smiselne uporabe Zakona o lokalnih volitvah za volitve svetov občinskih samoupravnih narodnih skupnosti.