Skoči na vsebino

NOVICA

Sporočilo za javnost po 8. seji Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti

 

V četrtek, 14. junija 2018, je potekala osma seja Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti. Na tokratni seji je komisija obravnavala predlog Petega poročila Vlade Republike Slovenije o položaju Romov v Sloveniji, ki zajema poročanje o izvajanju Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji v letih 2015, 2016 in 2017 ter poročanje o uresničevanju Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017–2021 v letu 2017. Koordinacijo priprave poročila je opravljal Urad za narodnosti, v poročilu pa so zajete tako informacije pristojnih ministrstev in vladnih služb kot tudi informacije občin, kjer živijo Romi, in Sveta romske skupnosti Republike Slovenije. Komisija je podprla predlog poročila in ocenila, da je gradivo primerno za nadaljnji postopek za sprejem na vladi. Komisija se je nadalje seznanila tudi s pobudo Zveze Romov Slovenije za razglasitev 2. avgusta za mednarodni dan spomina na genocid nad Romi, v zvezi s čimer je bil na seji predstavljen vsebinski in zgodovinski kontekst te pobude, ki ga je predstavila strokovnjakinja dr. Vera Klopčič, prav tako pa tudi stališče Ministrstva za zunanje zadeve, še posebej v luči članstva Republike Slovenije v Mednarodni zvezi za spomin na holokavst (IHRA). Komisija je podprla prizadevanja Zveze Romov Slovenije in strokovnjakov na tem področju in ugotovila, da je z razpravo o vprašanju podelitve pomena 2. avgustu, kot ga je priporočil Svet EU, potrebno nadaljevati, še posebej v okviru pristojnosti Državnega zbora, o vprašanju raziskovanja in izobraževanja na tem področju pa tudi v okviru dela vseh tistih resorjev, ki lahko k temu pripomorejo.

V okviru stalne točke dnevnega reda se je komisija seznanila z aktualnimi informacijami v zvezi z uresničevanjem ukrepov Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017–2021 s strani pristojnih ministrstev in vladnih služb, predstavniki Urada za narodnosti pa so podali kratko predstavitev izvedenih aktivnosti v okviru projekta Nacionalne platforme za Rome v obdobju od prejšnje seje, ki je potekala 30. 1. 2018, do danes. V okviru projekta so bili do sedaj preko vključujočega delavniškega načina dela izvedene štiri usmerjene razprave (uvodna razprava v Ljubljani, ki je bila namenjena občinam, kjer živijo Romi, in predstavnikom romske skupnosti v občinskih svetih, dve večji razpravi v občini Beltinci in ena razprava v občini Dobrovnik) in v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije eno usposabljanje za predstavnike romske skupnosti iz SV dela Slovenije. Poleg teh razprav so v posameznih občinah potekali tudi številni fokusni sestanki, preko katerih so se ugotavljale ali potrebe v občini ali pa so bili namenjeni pripravi kasnejših razprav oziroma spremljanju po že izvedenih razpravah. Usposabljanja za predstavnike romske skupnosti v občinskih svetih se bodo v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije nadaljevala po letošnjih lokalnih volitvah.