Skoči na vsebino

NOVICA

Uredba o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim

 

Vlada Republike Slovenije je na 242. dopisni seji, dne 16. maja 2018, sprejela Uredbo o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim.

 

Uredba o določitvi podrobnejših namenov porabe in meril za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma občinskim samoupravnim narodnim skupnostim, je pripravljena v skladu z 20. členom Zakona o financiranju občin, ki je bil spremenjen z novelo ZFO-1C (Uradni list RS, št. 71/17). Sprejeti 5. člen ZFO-1C je spremenil 20. člen Zakona o financiranju občin (ZFO-1), in sicer predvsem v tem, da omogoča neposredno ali posredno financiranje dejavnosti in programov občinskih samoupravnih narodnih skupnosti ter določa, da se sredstva občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, oziroma samoupravnim narodnim skupnostim v teh občinah za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 0,15 % skupne primerne porabe občin ter da vlada z uredbo določi podrobnejše namene porabe in merila za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam oziroma posameznim občinskim samoupravnim narodnim skupnostim.