Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Program Evropske komisije "Evropsko leto kulturne dediščine"

 

V letu 2018 obeležujemo »Evropsko leto kulturne dediščine« (ELKD). Gre za program Generalnega direktorata Evropske komisije za izobraževanje in kulturo, katerega informacije so dostopne na posebni spletni strani, ki jo je vzpostavila Evropska komisija: europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_en. 

 

Namen ELKD je osveščanje o skupni zgodovini in vrednotah z namenom spoštovanja evropskega kulturnega bogastva in raznolikosti. Evropsko leto se je uradno začelo na Evropskem kulturnem forumu 7. decembra 2017 v Milanu. Na lokalni ravni spodbuja socialno kohezijo in povezovanje, na primer z obnovo in razvojem zapostavljenih območij. Kulturna dediščina ustvarja gospodarsko rast in delovna mesta v mestih in regijah ter je osrednjega pomena za evropske izmenjave s preostalim svetom. Leto se osredotoča zlasti na otroke in mlade, ki bodo v prihodnosti postali varuhi naše dediščine. Ukrepi bodo vključevali dejavnosti ozaveščanja, ki jih podpira pripravljen paket orodij na temo kulturne dediščine, namenjen šolam, priložnosti za mlade prostovoljce, ki bodo pomagali ohranjati ali obnavljati kulturno dediščino kot ter za socialne medije preko fotografskega tekmovanja na socialnem omrežju Instagram. Leto bo tudi spodbujalo inovativne načine za ohranjanje, upravljanje in ponovno uporabo evropske dediščine, vključno z mehanizmi participativnega upravljanja v lokalnih skupnostih.

 

Kdo je vključen? 28 držav članic in imenovanih nacionalnih koordinatorjev (leto je decentralizirano), evropske institucije in mednarodne organizacije, kot so UNESCO, SE, Zahodni Balkan, Norveška in Švica kot opazovalci, 35 zainteresiranih organizacij in civilna družba.

 

V okviru evropskega leta je mogoče vključiti tudi dogodke s temami, ki se nanašajo na romsko skupnost, in jih označiti kot dogodke ELKD (spletna povezava, ki se uporablja za označevanje: europa.eu/cultural-heritage/how-label-your-event-eych-2018_en). 

 

Na spletni strani programa je objavljen tudi seznam možnosti financiranja projektov, povezanih s kulturno dediščino: europa.eu/cultural-heritage/news/opportunities-get-involved-throughout-year_en. Nekateri nacionalni projekti so lahko upravičeni v okviru programa »Evropa za državljane«, katerega namen je prispevati k razumevanju državljanov EU, njene zgodovine in raznolikosti, krepitvi evropskega državljanstva in izboljšanju pogojev za državljansko in demokratično udeležbo na ravni EU, pa tudi za ozaveščanje o spominu, skupni zgodovini in vrednosti. Tovrstni projekti so pomembni tudi v okviru ELKD.

Trenutno je odprt javni razpis:
ec.europa.eu/culture/news/20180207-europe-citizens-call-projects_en 

 
Dodatno vas seznanjamo še z nekaterimi informacijami in povezavami:
-    brošura ELKD, ki je na voljo v vseh jezikih EU: ec.europa.eu/culture/news/20180207-europe-citizens-call-projects_en; 
-    različne promocijske materiale si lahko prenesete s spletne strani ELKD: europa.eu/cultural-heritage/toolkits_en;
-    informativno glasilo ELKD (Newsletter) bo izdano vsaka dva meseca; če se nanj želite naročiti in prejemati aktualne informacije o dogodkih in priložnosti, se lahko prijavite na povezavi: europa.eu/cultural-heritage/sign-be-updated_en;
-    v priponki so navodila za uporabnike elektronske pošte Microsoft Outlook 2010 za obogatitev elektronskega podpisa z logotipom ELKD;
-    smernice za označevanje dogodkov in pobud so na volj na povezavi: https://ec.europa.eu/culture/sites/culture/files/eych-label_award-guidelines_en.pdf.

 

Navodila.