Skoči na vsebino

NOVICA

Povabilo k sodelovanju v raziskavi Evropske komisije v zvezi z vrednotenjem Okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do 2020, namenjene nevladnim organizacijam, ki delajo z Romi

 

Evropska komisija vabi vse nevladne organizacije, ki delajo z Romi, k sodelovanju v raziskavi, ki bo dopolnila študijo z naslovom Vmesno vrednotenje okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov do leta 2020. Namen študije je oceniti status izvajanja okvira EU v 27 državah članicah od leta 2011 do danes. Zlasti je njen cilj izmeriti, do katerega obsega je bil dosežen cilj izboljšanja dostopa Romov do izobraževanja, zaposlovanja, zdravstvenega varstva in dostopa do stanovanj v Evropski uniji. Ta raziskava (v obliki spletne ankete) je namenjena zlasti nevladnim organizacijam, ki delajo z Romi oziroma na vprašanjih, ki so povezana z Romi, da prispevajo svoje izkušnje in vpogled v vrednotenje. Spletna anketa bo odprta do 9. februarja 2018 in je dostopna na povezavi:https://www.surveygizmo.eu/s3/90063454/Survey-questionnaire-NGOs