Skoči na vsebino

NOVICA

Dostopnost do zdravstvenega sistema za pripadnike romske etnične skupnosti

 

 

V sredo, 22. novembra 2017, bo v Novem mestu potekalo strokovno srečanje Nacionalnega inštituta za javno zdravje z naslovom "Dostopnost do zdravstvenega sistema za pripadnike romske etnične skupnosti". Gre za enega od ukrepov Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017 - 2021, na katerem bodo poleg predstavitve stanja in izzivov, s katerimi se na tem področju soočajo tako pripadniki romske skupnosti kot tudi zdravstveni delavci, podani tudi predlogi aktivnosti za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenega sistema za to specifično skupino prebivalstva.

 

 

 

Vabilo