Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

6. seja Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti, 10. 11. 2017, Kočevje

 

V petek, 10. novembra 2017, je potekala šesta seja Komisije Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti. Tokratna seja je potekala v Kočevju, gostiteljica seje pa je bila Občina Kočevje. Seja je potekala v dveh delih. Uradni del seje je komisija opravila v dvorani Turističnega kompleksa Jezero, kjer je bila osrednja točka dnevnega reda posvečena predstavitvi položaja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v občini, predstavitvi izzivov, s katerimi se sooča občina pri urejanju naselij ali delov naselij, kjer večinsko živijo Romi, ter izzivov, s katerimi se pri svojem delu in ob sobivanju srečujejo ostale institucije in prebivalci v občini. Podžupan občine, Predrag Bakovič, je sistematično in celovito predstavil aktualne razmere, pristop in ukrepe občine ter podal tudi nekaj predlogov možnih rešitev, kot jih vidi občina, predstavniki različnih institucij in organizacij, ki delujejo na lokalni ravni, nekateri prebivalci v občini in predstavniki romske skupnosti pa so predstavili izzive in pozitivne primere, s katerimi se srečujejo pri svojem delu ali v vsakodnevnem življenju v občini. Komisija se je seznanila tudi z aktualnimi informacijami nosilcev ukrepov Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017 – 2021 in dosedanjim opravljenim delom Medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike Romov in Medresorske delovne skupine za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji. Komisija je obravnavala tudi osnutek izhodišč za spremljanje uresničevanja nacionalnega programa ukrepov, ki ga je pripravil Urad za narodnosti, in bo podlaga za spremljanje in poročanje o uresničevanju programa. Na podlagi izhodišč oziroma pripravljene metodologije se bodo pripravljala vsa poročila o uresničevanju programa, ki jih bo obravnavala Vlada.

 

 

Po opravljenem uradnem delu seje se je komisija odpravila še na teren in si skupaj z podžupanom občine, Predragom Bakovičem, in predstavnikom romske skupnosti v občinskem svetu, Marjanom Hudorovičem, ogledala dva primera urejanja naselij, kjer večinsko živijo Romi, ter se ob obisku v naseljih pogovorila tudi s tamkajšnjimi prebivalci. Članice in člani komisije so se strinjali, da je bila izvedba seje na terenu zelo koristna tako za delo komisije kot tudi za delo v matičnih vladnih resorjih ter da bi s tovrstnim pristopom, vsaj občasno, morali nadaljevati.