Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vlada Republike Slovenije sprejela Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2017-2021

 

Vlada Republike Slovenije je dne 25. 5. 2017 sprejela Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2017–2021. Predlog NPUR 2017–2021 je dne 24. 5. 2017 na svoji 4. seji potrdila tudi Komisija Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti.

Sporočilo za javnost po seji Vlade je dostopno na naslednji povezavi: www.vlada.si/delo_vlade/sporocila_za_javnost/sporocila_za_javnost/article/vlada_sprejela_nacionalni_program_ukrepov_za_rome_59870/.

 

Na podlagi Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07) uresničevanje NPUR 2017–2021 spremlja Komisija Vlade Republike Slovenije za zaščito romske skupnosti, ki mora skladno s sklepom Vlade z dne 25. 5. 2017 najmanj enkrat letno poročati Vladi o uresničevanju programa. Vlada je za izvajanje ukrepov in spremljanje njihovega uresničevanja na pristojnih ministrstvih zadolžila državne sekretarje, za koordinacijo dela v zvezi z izvajanjem ukrepov in njihovim spremljanjem ter za sodelovanje z Uradom Vlade Republike Slovenije za narodnosti pa je pristojna ministrstva in vladne službe zadolžila, da imenujejo kontaktne osebe.

 

Z namenom krepitve dialoga in sodelovanja na lokalni ravni je Vlada zadolžila Generalno sekretarko Vlade, da v sodelovanju z uradom in skladno z zavezami, sprejetimi na srečanju med državnimi sekretarji pristojnih ministrstev in župani občin, kjer živijo Romi, dne 8. 5. 2017, nadaljuje z začetimi aktivnostmi za zagotavljanje kontinuiranega dialoga z občinami, kjer živijo Romi, in njihovimi združenji. 

 

Sklep Vlade Republike Slovenije, št. 09501-5/2016/11 z dne 25. 5. 2017,

Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017-2021

Priloga k Nacionalnemu programu ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017-2021,

ZBIRNO POROČILO - pregled prejetih pripomb in predlogov v okviru javne obravnave osnutka Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za naslednje obdobje ter odziv pristojnih organov,

ZBIRNO POROČILO - pregled prejetih predlogov civilne družbe v fazi priprave Osnutka Nacionalnega programa ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za naslednje obdobje,

Zbirno poročilo odziva državnih organov na zbrana poročila Regijske civilne iniciative za reševanje romske problematike ob pripravi novega nacionalnega programa ukrepov za Rome za naslednje obdobje.