Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Javni razpis za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 21. 4. 2017 na svoji spletni strani objavilo Javni razpis za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov. Vse informacije o razpisu so na voljo na spletni strani:

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1051.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve in delovanja Večnamenskih romskih centrov (VNRC), v katerih se bodo izvajale aktivnosti, namenjene krepitvi in izboljševanju socialno-ekonomskega položaja pripadnikov  romske skupnosti v Republiki Sloveniji, njihovi boljši družbeni integraciji ter izgradnji sodelovanja in zaupanja z večinskim prebivalstvom lokalne skupnosti. Namen aktivnosti, ki se bodo izvajale v večnamenskih romskih centrih, je zmanjševanje tveganja revščine, dvig socialnih kompetenc, opolnomočenje in približevanje trgu dela ter aktivno vključevanje pripadnikov romske skupnosti v družbo v Republiki Sloveniji. 

 

Namen javnega razpisa je vzpostavitev in delovanje predvidoma 11 (enajstih) večnamenskih romskih centrov.   

 

Glavni cilj javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo v VNRC nudili aktivnosti: z vsebinami za krepitev socialno-ekonomskega položaja pripadnikov romske skupnosti (pridobivanju novih znanj in kompetenc, ki omogočajo uspešnejši nastop na trgu dela ipd.), za dvig kakovosti življenja, za spodbujanje in krepitev integracije v širšo skupnost in za vzpostavljanje zaupanja in sodelovanja z večinskim prebivalstvom.

 

Projekti se bodo izvajali tako na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS) kot na območju kohezijske regije Zahodna Slovenija (KRZS).  Načrtovana je vzpostavitev 10 (desetih) VNRC na območju KRVS in 1 (enega) VNRC na območju KRZS.

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom je mogoče dobiti do vključno 31. 5. 2017 do 9. ure na elektronskem naslovu marko.lemaic(at)gov.si s pripisom: »Javni razpis za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov«. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mddsz.gov.si. Zadnji odgovori bodo objavljeni do 2. 6. 2017.

 

Kot je določeno v Javnem razpisu za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za potencialne prijavitelje organiziralo eno informativno delavnico. V Ljubljani boinformativna delavnica potekala v petek, 12. 5. 2017 ob 10. uri v prostorih Ministrstva za kulturo (velika sejna soba – pritličje, Maistrova 10, Ljubljana).

 

 

Rok za sprejem prijav je 6. 6. 2017 do 9. ure.