Skoči na vsebino

NOVICA

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji

 

Ministrstvo za kulturo je na svojih spletnih straneh ter v Uradnem listu RS, št. 60/16 objavilo javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Slovenji, ki jih bo v letu 2017 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (projektni razpis, oznaka JPR-Romi-2017).

Predmet javnega razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji ter kulturnih projektov ustvarjalcev na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji s statusom samozaposlenih v kulturi.

Razpisni rok: 21. 10. 2016.