Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Evropska platforma za vključevanje Romov – posvetovanje o oblikovanju dnevnega reda na spletu

Evropska platforma za vključevanje Romov bo potekala 29. in 30. novembra 2016 in v procesu njene priprave je Evropska komisija pričela s postopkom posvetovanja, preko katerega želi na odprt in transparenten način oblikovati dnevni red tega dvodnevnega dogodka, v okviru katerega bo potekal odprt dialog med predstavniki romske civilne družbe, nacionalnimi institucijami, institucijami Evropske unije, predstavniki Romov v državah članicah EU ter nacionalnimi kontaktnimi točkami za Rome v posameznih državah članicah. Evropska platforma za vključevanje Romov je bila leta 2015 preoblikovana s ciljem zagotoviti čim bolj vključujoč proces in se je v letu 2015 osredotočila na dve tematiki: sodelovanje med vsemi relevantnimi deležniki in boj proti diskriminaciji in anti-ciganizmu. Več o platformi, ki je potekala leta 2015, je dostopno na spletni strani: http://ec.europa.eu/justice/events/roma-platform-2015/index_en.htm.

 

V letu 2016 želi Evropska komisija na dnevni red Evropske platforme za vključevanje Romov uvrstiti zgolj tiste teme, ki jih bodo kot skupne identificirali deležniki, vključeni v predhodni posvetovalni proces. Posledično Evropska komisija vabi, da vsi ključni deležniki v procesu vključevanja Romov v družbo, preko spletne strani: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU_ROMA_Platform2016 podajo svoje predloge za teme, ki jih razumejo kot najbolj relevantne za obravnavo v okviru Evropske platforme za vključevanje Romov ob upoštevanju političnih prioritet tako na evropski kot na nacionalni ravni s poudarkom na potrebah Romov na lokalni ravni. Na voljo je izbira med naslednjimi temami: (1) odgovornost vseh deležnikov, vključenih v proces vključevanja Romov (vključno z državami članicami, evropskimi institucijami, lokalnimi oblastmi, civilno družbo in romskimi skupnostmi), (2) boj proti anti-ciganizmu preko opolnomočenja romske mladine, (3) vloga lokalnih akterjev pri spodbujanju uresničevanja ukrepov za vključevanje Romov na terenu, (4) potencial socialnega gospodarstva in podjetništva za Rome, relevantni deležniki pa lahko predlagajo tudi svoje teme. Rok za oddajo predlogov je 9. september 2016.