Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Priročnik o identifikaciji, pomoči in zaščiti žrtev trgovine z ljudmi

 

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi je na 13. zasedanju 21. decembra 2015 sprejela (sklep Vlade RS, št. 02402-2/2016/5 z dne 5. 5. 2016) Priročnik o identifikaciji, pomoči in zaščiti žrtev trgovine z ljudmi (Priročnik).

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi, ki jo vodi nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi, mag. Sandi Čurin, je strokovno posvetovalno telo, ki zagotavlja celovit, predvsem pa usklajen pristop k reševanju problematike trgovine z ljudmi z vključitvijo vseh za to pristojnih organizacij in institucij. Priročnik je nastal na podlagi Poročila (GRETE) o izvajanju Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi v Sloveniji in seznama priporočil skupine GRETA.

 

Omenjeni priročnik je namenjen državnim organom, nosilcem javnih pooblastil, izvajalcem javnih služb, organom samoupravnih lokalnih skupnosti ter nevladnim organizacijam, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko trgovine z ljudmi. v priročniku so zajete pravice žrtev trgovine z ljudmi, postopki s prepoznanimi žrtvami v programih oskrbe žrtev trgovine z ljudmi, postopki policije v zvezi z nudenjem pomoči in zagotavljanjem varnosti žrtev ter pravice in obveznosti (do) žrtev v zvezi s postopki mednarodne zaščite in njihove vrnitve v izvorno državo.

Več informacij o trgovini z ljudmi je dostopnih na naslednji povezavi:
http://www.vlada.si/teme_in_projekti/boj_proti_trgovini_z_ljudmi/boj_proti_trgovini_z_ljudmi/