Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Razpis OVSE/ODIHR »Za Rome z Romi«, rok: 30. maj 2016

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), Urad za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) je v okviru svoje mladinske pobude za Rome in Sinte (Roma and Sinti Youth Initiative) objavil poziv za manjša nepovratna sredstva v okviru razpisa »Za Rome z Romi« (»For Roma, with Roma«), in sicer z namenom spodbujati aktivnosti in opolnomočenje osnovnih nevladnih organizacij, javno in politično participacijo in krepiti varnost v romskih in sintskih skupnostih. Preko te pobude si ODIHR prizadeva krepiti in podpirati programe opolnomočenja za organizacije Romov in Sintov ter opolnomočenje romskih in sintskih skupnosti. 

 

Na razpis oziroma poziv se lahko prijavijo nevladne organizacije iz OVSE regije, ki so v preteklosti sodelovale in delovale na področju vključevanja Romov in Sintov v razvoj mladinskih aktivnosti. Tematska področja tokratnega razpisa so: opolnomočenje in socialno vključevanje romskih in sintskih skupnosti preko mladinskega aktivizma; javna in politična participacija romske in sintske mladine;  aktivnosti mladih Romov in Sintov   na področju naslavljanja vprašanja varnosti v njihovih skupnostih. Izbrani projekti naj bi se pričeli izvajati s 1. julijem 2016 in se zaključili do 31. decembra 2016, v trajanju največ šest mesecev. Višina financiranja predlaganega projekta naj bi obsegala med 5.000,00 in 10.000,00 eur. 

 

Zainteresirane organizacije lahko pošljejo svoje prijave v angleščini na naslov roma@odihr.pl in kot zadevo navedejo »Roma and Sinti Youth Initiative« najkasneje do 30. maja 2016 do 17. ure. 

 

Več o informacij o razpisu je na voljo na spletni strani OVSE/ODIHR. (http://www.osce.org/odihr/239271