Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Objavljen poziv Evropske komisije za zbiranje predlogov za podporo nacionalnih in mednarodnih projektov na področju nediskriminacije in vključevanja Romov

Cilj poziva je sofinancirati nacionalne ali transnacionalne projekte na področju nediskriminacije in vključevanja Romov v skladu s posebnim ciljem za spodbujanje učinkovitega izvajanja načela prepovedi diskriminacije na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, ter spoštovanja načela prepovedi diskriminacije. S tem pozivom želi Evropska komisija podpreti aktivnosti, ki bodo obravnavale vsaj eno od naslednjih skupin, ki jim grozi diskriminacija: rasne in etnične manjšine, invalide, starejši / mladi, verske manjšine in LGBTI osebe. 

 

Prednostna področja tokratnega poziva so:

1. Diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti: želi se podpreti projekte, ki bodo predvideli aktivnosti, usmerjene v izboljšanje družbene sprejemljivost LGBTI oseb. Podprte bodo aktivnosti, namenjene ozaveščanju in boj proti predsodkom in stereotipom o LGBTI osebah, organizacija usposabljanj, vzajemnega učenja in izmenjave dobrih praks. Aktivnosti so lahko usmerjene na posamezna področja nediskriminacije, in sicer na področju izobraževanja, zaposlovanja, zdravja in / ali integracije načela družbenega sprejemanja LGBTI oseb na drugih področjih.

2. Upravljanje raznolikosti v javnem in zasebnem sektorju: želi se podpreti identifikacijo obstoječih praks, raziskovalno delo, merjenje prednosti upravljanja raznolikosti, in ozaveščanje.

3. Romi: želi se podpreti dejavnosti, katerih cilj bo ozaveščanje in boj proti predsodkom in stereotipom do Romov in ki bodo podpirali njihovo vključevanje v družbo. Podprte bodo aktivnosri prepoznavanja in izmenjave dobrih praks na področju dostopa do izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenega varstva in do stanovanj, pa tudi boja proti diskriminaciji, zaščite romskih otrok in žensk ter krepitev vloge v povezavi z vključevanjem Romov, kot izhaja iz Priporočila Sveta o učinkovitih ukrepih za vključevanje Romov v državah članicah z dne 9. 12. 2013 (2013/C378/01; dostopno preko: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:378:0001:0007:SL:PDF).

4. Multipla diskriminacija: želi se podpreti raziskovalno delo v zvezi s tem pojavom, ozaveščanje o obstoju in posledicah ter prepoznavanje in izmenjavo dobrih praks v boju proti večplastni diskriminaciji.

 

V okviru tega poziva bodo podprte aktivnosti:

- usposabljanja in sodelovanja ustreznih strokovnjakov (zdravje in storitve na domu, policija, sodstvo, socialni delavci, učitelji, delodajalci, predstavniki sindikatov, univerzitetno osebje, itd), z namenom preprečevanja in odzivanja na področju nediskriminacije, vključno z vzpostavitvijo formalnih ali neformalnih postopkov in podpornih programov, kot odziv na primere;

- vzajemnega učenja, izmenjave dobrih praks, sodelovanja, vključno z opredeljevanjem najboljših praks, ki so lahko prenosljive na druge sodelujoče države;

- aktivnosti obveščanja in ozaveščanja (tudi na lokalni ravni), kot so seminarji, konference, kampanje, družbeni mediji in novinarske dejavnosti.

 

Na poziv se lahko prijavijo neprofitne organizacije s statusom pravne osebe javnega ali zasebnega prava.

 

Rok za oddajo prijav je 12. 4. 2016 do 12. ure preko sistema PRIAMOS.

 

Poziv je dostopen preko: http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdis_ag_disc_en.htm