Skoči na vsebino

NOVICA

Začel se je projekt "Zoralipe romane žuvjengru - opolnomočenje romskih žensk"

Projekt, ki ga izvaja Zveza Romov Slovenije in je bil uspešen na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov na področju enakosti spolov v letu 2015 Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, temelji na osveščanju in informiranju romskih žensk o pomembnosti izobrazbe, vključevanja v družbeno življenje, o enakosti spolov in ukrepanja zoper diskriminacijo ter zmanjševanja predsodkov o kulturi Romov. Projekt se bo dotaknil tem kot so večplastna diskriminacija Rominj, zaposlovanja, nasilja v družini, prezgodnjih porok, najstniških nosečnosti in javne podobe Rominj ter bo s pristojnimi institucijami, romskimi organizacijami, strokovnjaki in romskimi ženskami poskušal najti odgovore, ki bi bili romski ženski v pomoč pri izboljšanju njenega položaja in razvoja celotne romske skupnosti. Med aktivnostmi projekta je predviden tudi sklop usposabljanj in izobraževanj, namenjen romskim ženskam, ki bodo v septembru potekala v obliki predavanj in delavnic na treh lokacijah: v Novem mestu, Mariboru in Murski Soboti. Na delavnicah bo govora o vlogi romskih žensk pri odpravljanju predsodkov in izboljšanju odnosov med romskim in večinskim prebivalstvom, glavne teme pa bodo veljavna zakonodaja, položaj romskih žensk v različnih institucijah, zdravje in izobraževanje romskih žensk ter pomen medijev in delovanje romskih žensk v njih. 

 

Prva delavnica bo potekala 7. septembra 2015 v Novem mestu, sledili pa ji bosta še delavnici v Mariboru (9. septembra) in v Murski Soboti (11. septembra). K razpravi so vabljene predvsem Rominje, ki s svojim delom in aktivnostjo prispevajo k višji stopnji razvoja skupnosti kot take, hkrati pa imajo tudi svoj pogled na položaj romskih žensk v družbi. Prav tako bodo o položaju romskih žensk svoja stališča predstavile različne romske organizacije in različni strokovnjaki s posameznih področij.