Skoči na vsebino

NOVICA

Sprejeto Četrto poročilo Vlade Republike Slovenije o položaju romske skupnosti v Sloveniji

Vlada je na svoji 50. redni seji dne 28. 8. 2015 sprejela Četrto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru. Vlada je naložila pristojnim ministrstvom in vladnim službam, da v največji možni meri upoštevajo ugotovitve poročila in predloge za nadaljnje delo pri načrtovanju in pripravi sprememb in dopolnitev področnih predpisov ter načrtovanju ukrepov v okviru novega programa ukrepov za obdobje 2016-2021, ki je v pripravi. 

Skladno z Zakonom o romski skupnosti v Republiki Sloveniji vlada enkrat letno poroča Državnemu zboru o uresničevanju obveznosti iz zakona. Vlada je do sedaj sprejela tri poročila in skladno z določbami zakona pripravila Četrto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji. Poročilo zajema aktivnosti državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in Sveta romske skupnosti Republike Slovenije na področju romske skupnosti v letu 2014, podaja pa tudi celovit pregled sofinanciranja za potrebe romske skupnosti v letih 2008 do 2014 s strani državnih organov in pregled sprejetih podrobnih področnih programov oziroma akcijskih načrtov s strani samoupravnih lokalnih skupnosti, kjer Romi živijo. Posebno poglavje je ob koncu poročila namenjeno ugotovitvam in predlogom za nadaljnje delo na posameznih področjih. 

 

Poročilo je dostopno tukaj.