Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sprejeto Četrto poročilo Vlade Republike Slovenije o položaju romske skupnosti v Sloveniji

Vlada je na svoji 50. redni seji dne 28. 8. 2015 sprejela Četrto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji in ga posredovala v obravnavo Državnemu zboru. Vlada je naložila pristojnim ministrstvom in vladnim službam, da v največji možni meri upoštevajo ugotovitve poročila in predloge za nadaljnje delo pri načrtovanju in pripravi sprememb in dopolnitev področnih predpisov ter načrtovanju ukrepov v okviru novega programa ukrepov za obdobje 2016-2021, ki je v pripravi. 

Skladno z Zakonom o romski skupnosti v Republiki Sloveniji vlada enkrat letno poroča Državnemu zboru o uresničevanju obveznosti iz zakona. Vlada je do sedaj sprejela tri poročila in skladno z določbami zakona pripravila Četrto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji. Poročilo zajema aktivnosti državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in Sveta romske skupnosti Republike Slovenije na področju romske skupnosti v letu 2014, podaja pa tudi celovit pregled sofinanciranja za potrebe romske skupnosti v letih 2008 do 2014 s strani državnih organov in pregled sprejetih podrobnih področnih programov oziroma akcijskih načrtov s strani samoupravnih lokalnih skupnosti, kjer Romi živijo. Posebno poglavje je ob koncu poročila namenjeno ugotovitvam in predlogom za nadaljnje delo na posameznih področjih. 

 

Poročilo je dostopno tukaj.