Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Projekt Skupaj – podpiranje ranljivih otrok z integriranimi storitvami na področju zgodnjega otroštva (INTESYS) uspešen na razpisu v okviru programa Erasmus+

Na razpisu Evropske komisije v okviru programa Erasmus+ (EACEA/33/2014 - Key Action 3: Forward-Looking Cooperation Projects) je bil uspešen tudi projekt z naslovom "Skupaj – podpiranje ranljivih otrok z integriranimi storitvami na področju zgodnjega otroštva (INTESYS)" konzorcija devetih organizacij, v katerem kot partner preko Pedagoškega inštituta sodeluje tudi Slovenija. Gre za triletni projekt, ki bo potekal od novembra 2015 do novembra 2018 ter se bo izvajal v petih državah članicah EU (Belgija, Nizozemska, Italija, Portugalska, Slovenija).

 

Projekt bo namenjen razvoju visoko kakovostnih storitev v zgodnjem otroštvu za najbolj prikrajšane otroke, saj lahko te veliko pripomorejo h kasnejšemu izboljšanju učnega uspeha. Trenutno obstaja zelo visoka neenakost sistemov predšolske vzgoje v Evropi, kar ima močan vpliv na najbolj ranljive skupine: otroke migrantov, romske otroke, otroke s posebnimi potrebami, otroke, ki živijo v revščini, itd. Projekt bo pilotno preizkusil nove pristope na področju predšolske vzgoje v Evropi, s ciljem zagotoviti otrokom in družinam, ki živijo v občutljivih razmerah, dostop do visoko kakovostnih storitev, ki bodo bolje integrirane znotraj različnih sektorjev in poklicev (izobraževanje, zdravstvo, socialno skrbstvo, itd), med različnimi starostnimi skupinami in med različnimi ravnmi upravljanja ter ki bodo bolj holistično in prednostno obravnavale specifične potrebe teh otrok in družin. Projekt bo razvil inovativen in preverjen paket orodij in pristopov (pilotno bo testiran v 4 državah članicah EU). Zgrajeno bo skupno razumevanje o pomembnosti postavitve otroka in družine v središče praks v predšolski vzgoji s strani različnih akterjev, ki so na tem področju vpeti v upravljanje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni; okrepilo pa se bo tudi zmogljivost strokovnjakov, ki delujejo na tem področju, da bi se zagotovilo čimbolj kakovostno predšolsko vzgojo ter vzpostavitev platforme za sodelovanje med različnimi službami in ravnmi upravljanja.

Primarni upravičenci projekta bodo zaposleni v predšolski vzgoji (izobraževanje, zdravstvo, storitve socialnega varstva za otroke od rojstva do 7 let in njihove družine) na območjih, kjer so ranljive skupine močno zastopane, dodatno pa tudi ključni zainteresirani uslužbenci služb na lokalni, regionalni in nacionalni ravni upravljanja, ki delujejo na področju teh storitev. Sekundarni upravičenci projekta bodo otroci, stari od 0-7 let, ter njihove družine, zlasti tisti iz ranljivih skupin. Smernice in orodja, ki bodo v projektu nastala, bodo promovirana in razširjena preko evropskih mrež z namenom pospešitve vzpostavitve integriranih predšolskih sistemov, ki bodo dejansko usmerjeni v potrebe otrok in njihovih družin.

 

Ob prijavi smo podporo projektu izkazali tudi na Uradu Vlade RS za narodnosti.