Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Načrt ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015-2018

 

Vlada RS je na 47. redni seji 23. 7. 2015 potrdila Načrt ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015–2018 in ga posredovala Komisiji Državnega zbora za narodni skupnosti. Hkrati je zadolžila pristojne resorje, ki so navedeni kot nosilci ukrepov, da ukrepe v predvidenih rokih realizirajo.

 

Komisija Državnega zbora za narodni skupnosti je na 11. seji 25. 3. 2014 obravnavala problematiko uresničevanja dvojezičnosti in pozvala Vlado, da v sodelovanju z obema avtohtonima narodnima skupnostma najpozneje do konca septembra 2014 sprejme načrt ukrepov za dosledno sistemsko uresničevanje jezikovne zakonodaje v vsakodnevni praksi in z njim komisijo seznani.  

 

Na podlagi sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za spremljanje izvajanja jezikovne politike Republike Slovenije je bila 20. 6. 2014 ustanovljena Delovna podskupina za pripravo načrta ukrepov za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti. 

 

Delovna podskupina, katere delo je vodil in organizacijsko in administrativno koordiniral Urad Vlade RS za narodnosti, je pripravila predlog Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije za izvajanje predpisov na področju dvojezičnosti 2015-2018. 

 

Načrt ukrepov obsega poleg uvodnega dela še razloge za sprejetje načrta ukrepov, pravne podlage za izvajanje dvojezičnosti, pregled stanja uresničevanja dvojezičnosti v praksi ter predlog 17 ukrepov za izboljšanje dosedanjega stanja. Delovna podskupina mora na podlagi poročil posameznih resorjev, zadolženih za izvedbo ukrepov, enkrat letno pripraviti poročilo o izvedbi ukrepov.