Skoči na vsebino

NOVICA

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015

 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je na svojih spletnih straneh ter v Uradnem listu RS, št. 53/15 z dne 17. 7. 2015 objavila javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2015« v letu 2015.

Predmet razpisa je določen s prioritetnimi vsebinami v okviru težišč »CRP 2015« štirih ministrstev: MZ, MK, MIZŠ in MGRT.

V okviru težišča 5 (Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanj za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta) oziroma tematskega sklopa 5.1 (Izboljšanje kakovosti izobraževanja za večjo ustvarjalnost in inovativnost) je med drugim določena tudi tema 5.1.2 z naslovom »Priprava jezikovnih virov za izvajanje določil Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja«.

Razpis je odprt do 28. 8. 2015.