Skoči na vsebino

NOVICA

Javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na svojih spletnih straneh ter v Uradnem listu RS, št. 19/15 objavilo javni razpis za sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015. Predmet javnega razpisa je izvajanje svetovanja za manj izobražene in druge ranljive skupine odraslih. Prednostne ciljne skupine, za katere se izvaja svetovanje po tem javnem razpisu, so odrasli, ki imajo dokončano največ štiriletno srednjo šolo in so:

zaposleni, stari 45 let in več,

brezposelni, stari 50 let in več,

mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili izobraževanje, Romi, invalidi, migranti, obsojenci in osebe iz manj razvitih regij. 

Rok za oddajo vlog je 8. 4. 2015.