Skoči na vsebino

NOVICA

Javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na svojih spletnih straneh ter v Uradnem listu RS, št. 16/15 objavil javni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2015. Nagrado lahko prejme posameznik (-ica), skupina, zavod ali druga organizacija s področja predšolske vzgoje, obveznega osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov, šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu.

Rok za posredovanje predlogov je 22. 5. 2015.