Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STATISTIČNI PODATKI

 

Po statističnih podatkih popisa prebivalstva iz leta 1991 se je za pripadnike madžarske narodnosti opredelilo 8000 oseb, 8720 oseb pa je kot materni jezik navedlo madžarski jezik. Ob popisu prebivalstva v letu 2002 se je za pripadnike madžarske narodnosti izreklo 6243 oseb, 7713 oseb je kot materni jezik navedlo madžarski jezik.

 

Republika Slovenija je z letom 2011 prešla na registrski popis prebivalstva. Način zbiranja je v skladu s 4. členom Uredbe (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9.7.2008 o popisih prebivalstva in stanovanj (Uradni list Evropske unije L 218/14, 13.8.2008). V Sloveniji se podatek o narodni pripadnosti ne bo več zbiral s popisom. Zbiranje podatkov o narodnosti tudi ni obvezna vsebina popisov.

 

Narodnostno mešana področja v Republiki Sloveniji, kjer avtohtono živijo pripadniki madžarske narodne skupnosti in kjer je poleg slovenščine uradni jezik tudi madžarščina, so:

 

-          v občini Hodoš območja naselij: Krplivnik/Kapornak in Hodoš/Hodos,

-          v občini Moravske Toplice območja naselij: Čikečka vas/Csekefa, Motvarjevci/ Szentlászló, Pordašinci/Kisfalu, Prosenjakovci/Pártosfalva, Središče/ Szerdahely,

-          v občini Šalovci območja naselij: Domanjševci/Domonkosfa,

-          v občini Lendava območja naselij: Banuta/Bánuta, Čentiba/Csente, Dolga vas/ Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/ Hosszúfaluhegy, Dolina pri Lendavi/Völgyifalu, Dolnji Lakoš/ Alsólakos, Gaberje/Gyertyános, Genterovci/Göntérháza, Gornji Lakoš/Felsőlakos, Kamovci/Kámaháza, Kapca/Kapca, Kot/Kót, Lendava/Lendva, Lendavske gorice/ Lendvahegy, Mostje/Hidvég, Petišovci/Petesháza, Pince/Pince, Pince Marof/ Pince major, Radmožanci/Radamos, Trimlini/Hármasmalom,

-          v občini Dobrovnik območja naselij: Dobrovnik/Dobronak in Žitkovci/Zsitkóc.