Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNA, KULTURNA IN INFORMATIVNA DEJAVNOST

 

Italijanska narodna skupnost ima številna društva ter druge kulturne, izobraževalne in vzgojne ustanove, ki delujejo v italijanskem jeziku.

 

a) VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST:

 

Vrtci z italijanskim učnim jezikom na narodnostno mešanem območju obalnih občin so: vrtec »Delfino Blu«, Koper, vrtec »Dante Alighieri«, Izola in vrtec »La Coccinella«, Piran.


Osnovne šole s podružnicami z italijanskim učnim jezikom so: OŠ Dante Alighieri, Izola, OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Koper s podružnicami v Samadeli, Bertokih in Hrvatinih in OŠ Vincenzo e Diego de Castro, Piran s podružnicami v Luciji in Sečovljah.

Srednje šole z italijanskim učnim jezikom so: Gimnazija Antonio Sema, Piran, Gimnazija Gian Rinaldo Carli, Koper, Srednja šola Pietro Coppo, Izola.

Italijanski jezik in književnost se lahko študira na Univerzi v Ljubljani (Oddelek za romanske jezike in književnost na Filozofski fakulteti) ter Univerzi na Primorskem v Kopru (Katedra za italijanistiko v okviru Oddelka za uporabno jezikoslovje na Fakulteti za humanistične študije). Pripadniki italijanske narodnosti lahko študirajo tudi na univerzah v Italiji (predvsem, ko se želijo izobraževati v italijanskem jeziku na ostalih nelingvističnih področjih) in na Hrvaškem (Reka, Pulj).

 

b) KULTURNA DEJAVNOST:

 

Pripadniki italijanske narodne skupnosti v RS se združujejo v številna društva (politična, splošna, kulturna, športna, raziskovalna itd.), imajo tri knjižnice, v okviru mreže javnih knjižnic pa so še posebni oddelki namenjeni italijanski kulturi, publicistiki in revijalnim izdajam.


Leta 2005 je Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti ustanovila Italijansko središče “Carlo Combi” z namenom, da dobijo kulturne dejavnosti in pobude, ki jih načrtuje, promovira in izvaja italijanska narodna skupnost v Sloveniji, organizirano obliko in strateški pomen. Cilj je vzdrževanje, promocija in razvoj identitete italijanske narodne skupnosti, italijanskega jezika in kulture v zgodovinsko poseljenem prostoru.

 

c) INFORMATIVNA DEJAVNOST:

 

Časopisna založniška dejavnost se opravlja v založniški hiši EDIT na Reki, ki ima v Kopru dopisniško agencijo A.I.A (prvo institucijo sofinancira tudi Slovenija, drugo pa Slovenija financira v celoti), ki izdaja dnevnik La Voce del Popolo. Na narodnostno mešanem območju pa izhajajo še kulturno informativni listi: La Città, Il Mandracchio, Lasa pur dir, Il Trillo ter druge priložnostne publikacije.

 

Redni dnevni radijski in televizijski programi se pripravljajo v okviru javne RTV Slovenija pri Regionalnem RTV centru Koper-Capodistria (nacionalna RTV Slovenija). Radijski program obsega 18 ur dnevno, 126 ur tedensko, televizijski program pa 9,5 ur ob torkih, sredah, petkih, sobotah in nedeljah ter 7,5 ur ob ponedeljkih in četrtkih. Programe narodnih skupnosti dodatno sofinancira tudi država (Urad Vlade RS za narodnosti), in sicer glede na določbo 30. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenije (Uradni list RS, št. 96/05).

 

Na ozemlju Republike Hrvaške delujejo pomembne skupne ustanove za italijansko narodno skupnost v Sloveniji:
založniška hiša EDIT na Reki,
Italijanska Drama na Reki,
Center za zgodovinska raziskovanja v Rovinju,
Italijanska Unija na Reki.