Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ORGANIZIRANOST

 

V skladu s pravnim redom Republike Slovenije je italijanska narodna skupnost v Sloveniji organizirana v Obalno samoupravno skupnost italijanske narodnosti. To je krovna organizacija, in kot taka sogovornik državnih organov za področje občin Koper, Izola, Piran in Ankaran, kjer Italijani živijo avtohtono. Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti ima status osebe javnega prava.

 

V občinah (Koper, Izola, Piran, Ankaran) je italijanska narodna skupnost organizirana v občinske samoupravne narodne skupnosti pripadnikov italijanske narodnosti. Te občinske organizacije se preko svojih delegatov oz. izvoljenih članov povezujejo v krovno organizacijo. Občinske organizacije so politično predstavništvo v razmerju do lokalnih skupnosti (t.j. do občin).

 

V občinah Koper, Izola in Piran, kjer Italijani živijo avtohtono, je po veljavnih statutih obvezno eden od podžupanov pripadnik italijanske narodne skupnosti. V občini Ankaran imajo najmanj enega in največ dva podžupana. Kolikor ima občina dva podžupana, mora biti en podžupan član občinskega sveta pripadnik italijanske narodne skupnosti. Pripadniki italijanske narodne skupnosti imajo v občinskih svetih tudi svetnike, ki jih izvolijo sami. Pripadniki te skupnosti imajo tako dvojno volilno pravico (splošno in posebno) – na lokalnem in na državnem nivoju. Pripadniki italijanske narodne skupnosti po večinskem sistemu izvolijo svojega predstavnika - poslanca v Državni zbor Republike Slovenije (3. odstavek 80. člena Ustave RS).

 

Poleg tega ima italijanska narodna skupnost v Sloveniji ustanovljeno tudi Unijo Italijanov – Skupnost Italijanov, ki ima status društva. Ta Unija se povezuje z Unijo Italijanov na Hrvaškem, hkrati pa služi kot most (materialni, kulturni) za povezavo z matičnim narodom in državo Italijo.


V skladu s pravnim redom Republike Slovenije je italijanska narodna skupnost organizirana v:

 

OBALNA SAMOUPRAVNA SKUPNOST ITALIJANSKE NARODNOSTI -
COMUNITA' AUTOGESTITA COSTIERA DELLA NAZIONALITA' ITALIANA
Župančičeva ulica - Via Župančič 39
SI-6000 KOPER - CAPODISTRIA
Tel: +386 (05) 62 79 151
Fax: +386 (05) 62 74 091
E-pošta: cna_costiera(at)siol.net